Welcome to a Seamless.AI Contact's Profile

Arnon Zilberman avatar

Arnon Zilberman

Senior Lecturer, Cyber Security & Information Technology

CompanyPeres Academic Center
Company Phone(***) ***-****
Contact Phone(***) ***-****
Seamless Ad

Company Information

Peres Academic Center
Company Descriptionהמרכז האקדמי פרס, שבו לומדים כ-4,000 סטודנטים, פועל בקמפוס אורבני ייחודי בעיר רחובות, המספק מצד אחד את ציוד הלימוד והכיתות המתקדמים ביותר שיש, ומצד שני מהווה בית חם לקהילת הלומדים בו. המרכז האקדמי פרס אף פעיל חברתית במגוון מיזמים, מעניק ללומדים בו חוויות חברתיות משמעותיות כמו גם קשרים עם עולם העסקים שמחוץ לאקדמיה, וזאת כדי לצבור ניסיון מעשי עוד במהלך הלימודים ולהתחיל את הקריירה עם יתרון. הבוגרים שלנו, שכבר מאיישים משרות בכירות במשק הישראלי ובאקדמיה, הם העדות החיה שהצלחנו במשימה, וכי אקדמיה אישית, אחד על אחד אל הקריירה, היא שאיפה בת מימוש. מסלולי הלימוד במרכז האקדמי פרס מוכרים על ידי המל"ג. בין התארים לתואר שני: מוסמך במנהל עסקים (MBA), מוסמך בפסיכולוגיה חינוכית, מוסמך בייעוץ ארגוני. בין התארים הראשונים: מנהל עסקים, משפטים, חשבונאות, מדעי התזונה (BsC), מנהל מערכות בריאות, מדעי ההתנהגות (פסיכולוגיה וסוציולוגיה).

Work Experience

Peres Academic Center

Senior Lecturer, Cyber Security & Information Technology